DELA

Briggen Tre Kronor besöker Mariehamn

Briggen Tre Kronor af Stockholm anlände till Mariehamn i går. Hon ligger vid kaj i Västerhamn och avgår mot Stockholm igen i dag vid 17-tiden.
Mariehamn är Tre Kronors sista anhalt på den Bottenhavsresa hon gjort under hösten. Briggen har besökt Gävle, Härnösand, Örnsköldsvik, Vasa och Åbo. I dag vänder hon hemåt mot Stockholm igen.
Resan är den del i projektet Hållbara Hav där forskare, intresseorganisationer, näringsliv och politiker möts för att arbeta för en hållbar utveckling för Östersjön. Under resan har Tre Kronors besättning samlat vattenprover från hela Östersjön för att undersöka halterna av läkemedelsrester i vattnen. I går togs ett vattenprov på Åland.
– Vi ska ta ett prov strax utanför Mariehamn. Våra forskare vill ha ett prov härifrån också, säger ålänningen Allan Palmer som är skeppare på Tre Kronor under Bottenhavsresan.
Tre Kronor ligger kvar i Mariehamn hela dagen i dag. Gästerna ombord besöker Sjöfartsmuseet och Pommern och så byts en del av besättningen ut. Vid middagstid seglar hon hem mot Stockholm igen.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg