DELA

Brev till lr om ÅHS-konflikten

Den pågående processen mellan ÅHS-läkaren Mogens Lindén och förvaltningschef Peter Rask sker mellan två privatpersoner och har strikt sett inget med ÅHS att göra.
Så skriver Lindén i ett brev som skickats till landskapsregeringen.
Brevet, som kom in i förrgår, är adresserat till Ålands landskapsregering – till social- och hälsovårdsminister Katrin Sjögren och till landskapets revisionsbyrå samt för kännedom till landskapsläkare Jaana Lignell, förvaltningschef Arne Selander och ÅHS styrelse.
Anledningen till brevet är enligt Mogens Lindén de ”mycket kränkande omdömen” om hans person som Peter Rask framfört offentligt i lokaltidningarna den 15 februari. Uttalandena ledde till en polisanmälan om grov ärekränkning från Lindéns sida den 8 mars.
Lindén skriver att Rasks uttalanden utlöstes av att han i en skrivelse till landskapsregeringen den 9 februari ifrågasatte förvaltningschefens ämbetsutövning på ett antal punkter – inte Rasks person eller dennes personliga egenskaper.
Han påpekar att hans polisanmälan inte handlade om någon av de formella frågorna utan saken gällde enbart om Rask gjort sig skyldig till grov ärekränkning.
Det som åklagaren, och eventuellt tingsrätten, tar ställning till är om personen Peter Rask grovt kränkt personen Mogens Lindén, skriver han.

Efterlyser styrelsebeslut
Lindén tar upp också de två advokatfakturor som Nya Åland berättade om i gårdagens tidning och som visar att ÅHS betalat Rasks juristkostnader i förundersökningsskedet, sammanlagt strax under 9.000 euro, och konstaterar att något styrelsebeslut inte finns.
Frågorna han ställer är följande: Skulle ÅHS betala Rasks juridiska omkostnader om han i stället för sina uttalanden valt att slå Lindén på käften – också det ett målsägandebrott? Och: Ska ÅHS betala Rasks omkostnader och böter ifall processen resulterar i åtal och eventuell dom?
”Likhet skall gälla inför lagen och jag förlitar mig helt på att rättsvårdande myndigheter sköter sitt arbete vilket även ÅHS bör göra. Om ÅHS oberoende av skuldfrågan väljer att föregripa den juridiska processen på detta sätt måste detta rimligen grundas på ett protokollfört och motiverat styrelsebeslut”, avslutar han brevet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre