DELA

Brev från 1650 bevis i rättegång

Nu ska tingsrätten reda ut vem som äger marken kring husen på Signilskär, bröderna Carlberg eller landskapsregeringen.
Huvudförhandlingen pågår två dagar.
Ett brev från 1600-talet läggs fram som ett bevis.
Bröderna Börje Carlberg och Roland Carlberg – som avled i somras och vars dödsbo driver ärendet – har stämt landskapet för att få äganderätten till de outbrutna markområdena kring det bostadshus och andra byggnader, inklusive en strandbod, som de äger sedan gammalt på ön Signilskär som hör till Hammarlands kommun.
Markområdena visas på bröderna Carlbergs egen skiss här intill som presenterades som bevismaterial för tingsrätten av ombudet Matti V Repo, juris doktor och docent i miljörätt och den enda juristen i Finland som tidigare tagit sig an motsvarande fall. Sammanlagt rör det sig om cirka 5.000-10.000 kvadratmeter mark kring byggnaderna.


Tre domare avgör
Tingsrättens sammansättning visar att målet är mycket speciellt – tre domare avgör tvisten. Ordförande är förvaltningsdomare Pehr Karlström och medlemmar är lagman Kristina Fagerlund och tingsdomare Irina Wikström.
Stämningsansökan lämnades till tingsrätten i slutet av fjolåret.
Matti V Repo, vars inlägg tolkades till svenska av auktoriserade translatorn Sven-Olof Lindfors, yrkar i första hand på äganderätt för bröderna Carlberg med stöd av generalguvernören och riksdrotsen Per Brahes öppna brev angående Signilskär från 1650. Syftet med brevet var att se till att Signilskär inte skulle bli öde eftersom sjöresande behövde ett gästgiveri.
Genom brevet beviljades bonden Jon Persson skattefrihet samt rätt att bygga och bo på Signilskär samt fiska och jaga i Signilskärs vatten. Överlåtelsen måste enligt Matti V Repo betraktas som överlåtelse av äganderätten. Jon Persson och hans efterkommande har efter det byggt hus och nyttjat byggnaderna och de outbrutna områdena i 360 år.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre