DELA

Bred debatt i lagtinget när ämnet var fritt

LAGTINGET. Samhällsreform, strandskydd och självständighet togs upp i den allmänpolitiska debatten i går. Scenen var öppen för vilka frågor som helst som partierna ville lyfta fram.
Den allmänpolitiska debatten i lagtinget i går bjöd på en rik variation på ämnen. Debatten inleddes dock av gruppanföranden. Lantrådet, tillika Liberalernas partiordförande Viveka Eriksson inledde debatten med att påminna om att Ålands flagga hissas vid finlands ständiga representation i Bryssel på måndag.
Det är en seger i Ålands kamp att få inflytande och som bästa håller man på med att se över självstyrelsesystemet påpekade hon.
Ahtisaarigruppens förslag på åtgärders om ska trygga svenskan i Finland är också av betydelse.
– Självstyrelsen ska skötas på svenska, slog hon fast.
Trots att Åland har det bra jämfört med många delar av världen och våra problem ter sig små finns det ändå mycket här som man måste ta tag i. Samhällsreformen kan lösa en del.
– För liberalernas del handlar det om att alla människor på Åland ska ha möjlighet att ta del av en kvalitetssäkrad samhällsservice. Du som bor på Sottunga ska känna trygghet lika väl som du som bor i Mariehamn.
Men lantrådet påpekade också att man är beredd att slå samman olika former av service på en övergripande regional nivå.

Skynda långsamt
Centerns ordförande Harry Jansson (C) valde att ta upp frågan om jordförvärvsrätten i sitt anförande. Det förslag om att fysiska personer ska få äga en tomt med strand för sitt fasta boende, som läggs fram av kansliminister Roger Eriksson (Lib), kan Centern omfatta om tomten är på planerat område.
Men förslaget om att landskapsregeringen kan slå fast kriterierna i en förordning utan lagtingets godkännande vill man inte omfatta.
– Vi vill ha bestämmelserna på lagnivå. Det är fel att sådana förändringar ska ske utan att lagtinget har tagit ställning till det, sade Harry Jansson.
Om någon flyttar hit och vill bo permanent vid en strand kan man lika gärna låta dem göra det med en gång.
– Efter fem års bosättning kan de ändå köpa en strandtomt.
Men det är inte så bråttom med ändringen att man inte kan vänta på att lagtinget stiftar en lag om det.

Läs mer om lagtingsdebatten i papperstidningen!

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax