DELA

Bråttom nu med markköp för motorbana

Före årsskiftet ska förhandlingarna med de lokala investerarna om Ålands ring ab:s planerade markköp i Eckerö vara avklarat.
Det är vd Danne Sundmans mål.
Det innebär att Åland ring/Åland Motor Events ab har en månad på sig att förhandla färdigt med de hittills anonyma investerarna som har tillfrågats om att satsa de medel som fattades när aktieemissionen avslutades den sista oktober.
Målet var att få in 750.000 euro – en halv miljon för att kunna köpa marken i Eckerö Skag och resten för att driva projektet fram till den egentliga investeringen, byggandet av en fordonspark med motorbanor för omkring 10 miljoner euro.
Om investerarna är beredda att gå in med kapital får de samtidigt äganderätten till aktiebolaget som hittills ägts av föreningen Ålands motorklubb (ÅMK).
– Så blir det om nya ägare träder in. Hittills har de varit positiva, men förhandlingarna pågår, säger Danne Sundman.
Han vill fortfarande inte berätta hur mycket pengar som fattas eller vilka de tillfrågade investerarna är – han kallar dem bara för ”ett större antal mindre investerare”. Flera av dem har enligt honom redan gått in i emissionen för att få projektet vidare.
– När några investerar nu förväntas gå in med större poster krävs ett annat upplägg. Man frångår den allmänna emissionen och det tidigare regelverket gäller inte, uppger han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre