DELA

Bråttom med transportanbud för asfalt

Senast den 30 juni ska landskapets asfaltmassor som innehåller cancerframkallande stenkolstjära vara bortkörda från Åland – annars blir det ännu mycket dyrare för landskapsregeringen än den miljon euro som tidigare nämnts för borttransporten.
Returasfalten är en följetong som får allt fler kapitel. Det började med högen som landskapet lagt upp på Ab Rafaels område på Svinryggen i Jomala – där farlig tjärasfalt blandats med ogiftig asfalt beroende på vilken vägyta som brutits upp – och fortsatte med den returasfalthög som landskapet utan tillstånd från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM lagt upp på eget område i Lemland. Också i den högen finns det tjärasfalt.
Dessutom vill landskapet ha ÅMHM:s tillstånd för att kunna återanvända asfalt från vägombyggnaden Domarböle-Finby i Sund ifall också den innehåller stenkolstjära.

Begär anbud
I fredags beslöt landskapsregeringen begära in anbud för borttransport och slutligt omhändertagande av tjärasfalt. Det handlar om cirka 3.000-4.000 ton returasfalt med mera än 1.000 ppm (miljondelar) stenkolstjära (16-PAH) från högen på Rafaels område. Asfalten ska först köras till Möckelö hamn för att sedan så fort som möjligt transporteras bort därifrån av det företag som vinner upphandlingen.
Upphandlingen överstiger EU-kommissionens fastställda tröskelvärde på 193.000 euro och därför bjuds den ut enligt rikets lag om offentlig upphandling.
Läs mer i papperstidningen.

ANNIKA ORRE