DELA

Bränslet äter upp Viking Lines vinst

Det har gått något bättre för Viking Line under det tredje kvartalet i år jämfört med i fjol.
Men bränslepriserna har stigit betydligt mer än omsättningen ökat och resultatet i delårsrapporten är därför sämre än 2011.
Det tredje kvartalet, som omfattar tiden 1 juli till 30 september, visar positiva siffror i Viking Lines redovisning. Omsättningen liksom både fraktintäkter och passagerarrelaterade intäkter ökade jämfört med samma period 2011.
Omsättningen ökade under perioden med 3,4 procent eller 5,2 miljoner till 156,4 miljoner euro, sedan årets början har omsättningen ökat med 1,8 procent eller 6,8 miljoner.
Antalet passagerare minskade något under perioden men passagerarna spenderade mera, intäkterna ökade med 3,9 procent till 147,8 miljoner euro. Ser man till hela året har passagerarintäkterna ökat med 1,6 procent eller 5,7 miljoner euro.
Fraktintäkterna har ökat med 1 procent under det tredje kvartalet och totalt med 7,3 procent vilket gör att den posten ligger 1,8 miljoner över fjolårsresultatet.


Negativt resultat
Bättre omsättning och större intäkter räcker dock inte till ett bättre resultat. Tvärtom, resultatet för den tredje perioden är 15,8 miljoner euro eller 1,2 miljoner sämre än i fjol. Ser man på hela året fram till den 30 september är resultatet 4,6 miljoner euro lägre än år 2011.
Det som naggar på Viking Lines vinst är i första hand bunkerpriset. Bränslekostnaderna har hittills i år stigit med 4,5 miljoner till nästan 60 miljoner euro. Under det tredje kvartalet ökade bränslet med 9,5 procent till 17,2 miljoner euro, motsvarande summa i fjol var 15,7.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen