DELA

Bränslebråket avgjort

Marknadsdomstolen förkastar oljebolaget Deep Water Invest/Teboils besvär som rör landskapets upphandling av bränsle våren 2012.
Nu ska avtal tecknas med Rundbergs bil & service.
Marknadsdomstolen konstaterar att landskapsregeringen inte har handlat i strid med de rättsregler som gäller för offentlig upphandling när DWI/Teboils anbud uteslöts ur upphandlingen förra våren.
Bolaget yrkade på verkställighetsförbud och på att marknadsdomstolen skulle upphäva beslutet. Som grund anförde DWI/Teboil att anbudsförfrågan inte var tillräckligt tydlig gällande miljöklassen på bränsleleverantörens fordon.
Landskapsregeringen hävdade å sin sida att DWI/Teboil bekräftat att bolagets fordon inte uppfyllde ställda krav.
Därför har landskapsregeringen inte haft något annat val än att utesluta anbudet, heter det i ett pressmeddelande från trafikavdelningens chef Niklas Karlman..
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre