DELA

Brandtal för golfbanan i budgetdebatten

Lagtingsman Torbjörn Eliasson (c) höll ett brandtal för landskapets satsning på en ny golfbana i Godby/Ämnäs, när lagtinget i går började debattera nästa års budget.
– Hur kan man tacka nej till projektet om det åländska näringslivet med stöd till den neutrala upplevelseleverantören Ålands golfklubb kommer emot och garanterar landskapets infrastrukturella investering, frågade han.
Han hade fler retoriska frågor:
– Hur kan man säga nej om vi samtidigt vet att landskapet på satsat infrastrukturkapital får en avkastning på 1,5-2 procent?
– Finns det någon som kan gå emot när vi vet att golfturismen är den bästa produkten som redan idag genererar 10 miljoner euro per år i turistvaluta och vi med denna satsning kan förvänta oss ytterligare 5 nya miljoner euro per år?
– Vem kan kan tacka nej till 30 nya arbetsplatser och garanterade synergieffekter bara i Finströms kommun?
– Finns det någon som kan förklara för mig varför vi inte under sådana premisser och förutsatt ett godtagbart anbud från Ålands golfklubb, skulle förverkliga golfanläggningen i Godby/Ämnäs?


Oenigt parti
Han trodde sig också veta att näringslivets stöd till golfen blir minst tre miljoner euro totalt under 15 år i reklam och sponsorpengar.
Men svaren var inte många, särskilt inte från Torbjörn Eliassons eget parti, centern.
– När det gäller golfsatsningen i Ämnäs/Godby är centergruppen helt enig – om att vi är oeniga, sade Veronica Thörnroos i centerns gruppanförande tidigare, och fick i alla fall dagens skratt i lagtinget.
Men så himla rolig är inte den oenigheten för golfförespråkarna, där Frisinnad samverkan och socialdemokraterna är de enda partierna som enigt stöder satsningen under nuvarande premisser.
– Vi är de enda partier som tar ansvar för de löften som getts näringslivet. Vi väntar alla på på vilket sätt lagtingsman Eliasson skall övertyga sitt eget parti, sade Roger Jansson (fs) i en replik.


Deadline
– Jag är tacksam för det stöd dessa två partier visar. Tydligen har jag jobbat fel, för jag har inte lyckats övertyga alla. Men jag fortsätter i alla fall att jobba och om inte projektet är i hamn den 31.12, kan vi glömma det. Det skall jag också göra, svarade Torbjörn Eliasson.
Roger Jansson ville gärna att lantrådet skulle svara vem i centern som har ansvaret för partiets kovändning i golffrågan, men fick inget svar från det hållet.
Fredrik Karlström (ob) är inte övertygad om golfsatsningen som den ser ut nu.
– Det måste finnas privata initiativ också i investeringen för att lyckas, menade han, och jämförde med Allhallen i Eckerö som genomdrevs av politikerna och inte blev det lyckade projekt man hoppades för tio år sedan.
– Det är orättvist att jämföra detta med Allhallen som placerades på fel ställe. Privat initiativ finns ju också här näringslivet stöttar projektet, svarade Torbjörn Eliasson.


Mera PPP
Också Danne Sundman (ob) menade i sitt anförande att infrastrukturella satsningar för besöksnäringen inte skall byggas i landskapets regi.
– Istället bör landskapet uppmuntra och stöda privata satsningar, då får man ett helt annat engagemang i anläggningarna från näringslivets sida. vi borde ha mer av PPP – publikt-privat-partnerskap.
Socialdemokraternas grupporförande Barbro Sundback menade att det nu handlar om politisk trovärdighet och konsekvens efter många års löften att golfsatsningen skall komma.


Sviker löften
– Att nu i elfte timmen frångå besluten om golfbana i Godby/Ämnäs är inte bara att svika sina egna löften, utan också att nonchalera alla tjänstemän, markägare och övriga intressenter som man i åratal jobbat med för att få fram konkreta avtal med berörda parter.
Hon menade att ”avundsjuka och bypolitik förhindrar ett långsiktigt helhetstänkande”, och ifrågasatte centerns regeringsduglighet när man nu gjort ”den ena kovändningen efter den andra”.
Men från centerbänken var det tyst. Tysta var också liberalerna.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax