DELA

Brändöutspel mot ÅHS nya sparkrav

Grundtryggheten i skärgården försämras och nivån på hälsovården tar ett minst 15 år långt steg bakåt i tiden.
Det säger Brändö kommun som protesterar kraftigt mot sparförslaget att minska på hälsoberedskapen i skärgården.
Kommunstyrelsen i Brändö har beslutat protestera mot förslaget om minskad hälsoberedskap i skärgården genom skrivelser till ÅHS styrelse, landskapsregeringen och lagtinget.
Frågan kom upp som ett extra brådskande ärende på styrelsens möte i veckan efter att man fått veta att ÅHS styrelse på fredag skall ta ställning till sparåtgärderna.
– För Brändös del innebär det sannolikt att beredskapen minskar från dygnet runt till kl.08.00 – 16.00 och 17.00 – 22.00. Hälsoberedskap finns med andra ord inte att få mellan kl.22.00 – 08.00, skriver kommunstyrelsen.

Annat läge
Om förslaget går igenom skulle Brändöbor i nöd tvingas ringa räddningsverket i Mariehamn som skulle förena samtalet vidare till akuten där beslutet om åtgärder sedan skulle göras.
– Invånarna kommer att befinna sig i ett helt annat läge vad gäller akuta sjukvårdsinsatser jämfört med övriga invånare i landskapet Åland, konstaterar kommunstyrelsen.

Färre arbetsplatser
Styrelsen konstaterar vidare att förutsättningarna för hemsjukvården ytterst kännbart försämras.
– Den dygnet runt hemsjukvård som har byggts upp i bland annat Brändö kommun kommer att raseras med följder för klienterna, arbetskraften och kommunerna.
Brändö pekar på risk för minskad livs- och vårdkvalitet, färre arbetsplatser för kvinnor i skärgården och ökade kostnader för kommunerna.

Kostnader ökar
Brändö tror också att hela det åländska samhällets kostnader ökar eftersom följden av sparförslaget med stor sannolikhet kommer att innebära att helikopterambulansen oftare tvingas rycka ut.
– För Brändös del innebär en försämrad hälsoberedskap en återgång till nivån före 1995, skriver kommunstyrelsen.
– Hälsoberedskapen, som en del av primärvården, är tillsammans med framför allt skärgårdstrafiken en av förutsättningarna för skärgårdens överlevnad på sikt.
Förslaget om minskad hälsoberedskap i skärgården behandlas på ÅHS styrelsemöte i dag.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax