DELA

Brändös nätfiskar snart på posten

Brändö lax nätkoncept har fått positivt bemötande hos kunder i Åbo. Snart utökas näthandeln med postleveranser till hela Finland.
– Då når vi ända till Rovaniemi, säger Pia Lindberg-Lumme.
Inom de kommande veckorna ska Brändö lax nätbutik utvidga handeln till hela landet.
– Jag var faktiskt i kontakt med posten i dag och de ska skicka ut ett pressmeddelande inom kort, säger Pia Lindberg-Lumme som ansvarar för nätaffären.
Brändö Lax har redan skickat prov försändelser till posten och en restaurang i Esbo för att kontrollera transporttemperaturen.
– Termolådorna används oftast för att skicka kött, men fisken behöver förvaras i kyligare temperaturer. Då är det fråga om mellan noll och tre grader, förklarar Lindberg-Lumme.
För att temperaturen i termolådorna inte ska överstiga tre grader sätter Lindberg-Lumme en påse med vakuumförpackad is i botten av lådan. Efter det slinker den färska fisken ner i lådan, och som pricken på i:et placerar hon en kylpåse. Efter det åker fisken iväg till kunden.
– Provförsändelsen har lyckats. Nu väntar vi på att posten blivit klar med marknadsföringen.
Läs mer i papperstidningen!

Adrian Grönqvist