DELA

Brändöhallen klar i april

Byggandet av skärgårdens största idrottshall pågår för fullt. Med en höjd på tio meter kommer den att synas väl från vägen.
I april stundar invigningsfest. Då ska också namnfrågan vara klar.
Bara något litet försenat är byggandet av idrottshallen i Brändö by. Det konstaterades vid kommunstyrelsens möte nyligen. Först efter påsk, och inte i mars som det ursprungligen planerades, väntas hallen vara dags för högtidlig invigning.
Då ska det också stå klart vad idrottshallen ska bära för namn. Brändöborna ska inbjudas till en namntävling, som brukligt är i kommunen vad gäller kommunala byggnader. Både daghemmet Milan och servicehuset Solkulla har fått sina namn genom tävlingar.
Det är Brändö bygg som uppför hallen. Den är placerad mellan skolan och värmecentralen i Brändö by. Kostnaden är beräknad till runt 750.000 euro. Hallen är på knappa 600 kvadratmeter med en inomhusplan på 400 kvadratmeter.
– Idrottshallen blir ett riktigt framtidstempel, säger kommundirektör John Wrede. Den är tveklöst skärgårdens största idrottshall och hör till de absolut största byggnaderna i vår kommun. Högst är det utan tvekan.
Samtidigt pågår som bäst renoveringen av Brändö skola.

KIKI ALBERIUS-FORSMAN

kiki@nyan.ax