DELA

Brändöbor missnöjda med färjbantning

Indragningarna i färjturerna väcker starkt missnöje hos Brändöborna.
De har en kännbar negativ effekt för kommunen – utan att den innebär mer än marginella inbesparingar, anser kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslöt på sitt sammanträde torsdagen framföra sitt kraftiga missnöje med turlistan för skärgårdsfärjorna Alfågeln och Viggen för tiden från 1 oktober fram till nyåret.
I ett brev till landskapsregeringen berättar kommunstyrelsen vilka konsekvenserna är för att dra ner skärgårdsfärjorna.

Försvårar kontakt
Vad gäller Alfågeln försämras följande:
Det blir försämrad distributionen av dagstidningar i kommunen.
Personer som pendlar till fasta Åland för veckojobb och som i dag kan starta 6.30 från kommunen måste framöver starta 8.00 varvid de anländer till Mariehamn med omnejd kring lunch.
En indragning försvårar kontakterna till i första hand fasta Åland.

Mindre inflyttning
Några av följderna av indragningarna av Viggens turer blir som följer:
Sannolikt kommer att få minskad inflyttning. Även utflyttningen kan accelerera av samma orsak.
Slopande av turen 11.05 från Osnäs med retur 12.35 från Åva innebär att en stor del av den tunga trafiken till Brändö nu styrs till färre turer.
Caféverksamheten på färjan blir mindre lönsam med färre turer.
Specialister om kommer från fastlandet, gäller allt från fiskodlingen till kommunen, får svårt att planera in ”vettiga” dagar i kommunen.

Lite sparat
Som kommunen har uppfattat saken så kommer indragningar inte att innebära andra inbesparingar än i form av bränslekostnader.
Brändö kommun avslutar sitt brev till landskapsregering med att upprepa en önskan om att landskapet i större utredning samarbetat med Brändöborna om indragningarna och tillsammans sett över vilka konsekvenser indragningarna får.

Kiki Alberius-Forsman

kiki@nyan.ax