DELA

Brändö vill uppmuntra barnafödsel

Reningsverk, nya bostäder och storkpeng. Brändös budget har trots det sämre ekonomiska läget både stora investeringar och nyheter.
BRÄNDÖ. De minskade skatteintäkterna och landskapsandelarna för nästa år påverkar Brändö kommuns budget. Underskottet för år 2010 beräknas bli 45.643 euro vilket är en betydlig försämring om man ser på 2009 som enligt budgeten ska ge ett överskott på nästan 139.000. Detta enligt kommunstyrelsen budgetförslag.
I budgeten finns något som kommundirektör John Wrede kallar storkpeng.
– Det är en engångssumma per barn som föds. Det är vanligt på fastlandet i små kommuner för att uppmuntra småbarnsfamiljer.
I budgeten för år 2010 finns ökade personalkostnader för barnomsorgen och bibliotekariens arbetstid utökas med fem timmar per veckan. Skoldirektörstjänsten, som tidigare delades med Kumlinge är nu endast för Brändö och skoldirektören har också hand om ungdomsarbetet.
Lappo skola stängs vilket leder till inbesparingar och kollektivtrafiken minskar kraftigt på grund av höjda ruttaxor.Investeringar
– Vi har gjort stora investeringar, men vi har några kvar; säger Wrede.
Det är bland annat markköp för fast bosättning som föreslås få 90.000 euro. Då handlar det i första han förhandlingar med Brändö-Kumlinge församling om köp av ett markområde i Brändö by. Man avsätter också 80.000 euro för aktier i fastighetsbolag.
– Vi har brist på bostäder och hoppas att något privat fastighetsbolag bygger radhus. Vi hade även medel för det i årets budget, men det blev oanvänt.
I budgeten finns även ett anslag på 45.000 euro för inventarier till skolgården i Brändö by.
Den stora investeringen är reningsverket som ska byggas i Åva. 600.000 euro finns i budgetförslaget för det ändamålet.
– Vi håller på och tar in anbud nu, så det är ganska fem före.
Nu skall kommunfullmäktige behandla budgeten.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax