DELA

Brändö vill ha tillgång till Finlandskabeln

BRÄNDÖ. Kommunen beslöt att rikta en skrivelse till Kraftnät Åland och landskapsregeringen där man påpekar vikten av att Brändö och den närliggande regionen bereds möjlighet att ansluta sig till den planerade 125 kW-ledning (den så kallade Finlandskabeln) som ska gå mellan riket och fasta Åland.
Skrivelsen görs efter att det under bildning varande bolaget Asterholma vindenergi ab anhållit om det.
Man vill ge företag möjlighet att kunna mata in producerad ström i ledningen. Behovet finns eftersom det finns ett intresse att uppföra vindkraftanläggningar i regionen.
– Om ledningen kommer dras den så att den inte tangerar Brändö, säger kommundirektör John Wrede. Den går däremot över Kumlinge. Den ledning som går över Brändö är för klen för den kapacitet som behövs för att ansluta ett vindkraftverk. Att dra en anslutningskabel till Kumlinge blir dyrt, den ska dras 20-30 kilometer.
Kommunens sänder också en skrivelse till landskapsregeringen där man visar behovet av kapacitet för inmatning av ström. Kommunstyrelsen bereder landskapsregeringen möjlighet att delvis delta i finansieringen av ledningen som en regionalpolitisk satsning för framtiden. Den som vill koppla sig till huvudledningen får själv stå för kostnaderna och Kraftnät Åland har låtit förstå att det rör sig om miljoner euro.(ns)