DELA

Brändö tar upp flyktingfrågan

BRÄNDÖ. På torsdag, den 18 december, tar fullmäktige ställning till att ta emot flyktingar.
Kommunstyrelsen har efter att ha fått utlåtanden av skolnämnden och församlingen föreslagit att tio flyktingar ska välkomnas till kommunen.
Ålands kommunförbund arbetar med att ta fram en modell för ett integrationsprogram som krävs av den kommun som avser att ta emot flyktingar. Modellen till programmet blir klart under våren varefter kommunen kan anta programmet med egna ändringar.


Flest från Syrien
Samtidigt har Inrikesministeriet beslutat att nästa års flyktingkvot för Finlands del är 750 personer. Majoriteten av flyktingarna kommer fortsättningsvis från Syrien den humanitära katastrofen pågår. I nästa års flyktingkvot tas emot 350 syriska flyktingar, 150 kongolesiska flyktingar från sydlig Afrika och 150 afghanska flyktingar från Iran, enligt ett pressmeddelande från Inrikesministeriet.
Dessutom förbereder sig Finland på samma sätt som tidigare år på att ta emot 100 nödfall. Med nödfall avses flyktingar som är i behov av brådskande vidarebosättning på grund av behovet av skydd eller till exempel av medicinska skäl.
Det betyder att Finland tar emot färre syriska flyktingar i jämförelse med i år. Under 2014 har Finland sammanlagt tagit emot 500 flyktingar från Syrien
Beslutet om hur uttagningen av flyktingkvoten ska inriktas grundar sig på UNHCR:s förslag, enligt inrikesministeriet. (ka-f, al)