DELA

Brändö reserverar 17.000 för nattvårdare

Vi betalar själva för hälsoberedskapen. Men ni tar inte ert ansvar.
Det budskapet skickar Brändö kommun till landskapsregeringen och ÅHS.
ÅHS beslöt tidigare i år att dra in den jourhavande natthälsovårdaren på Brändö, med den påföljden att livet nu känns mer otryggt för kommuninvånarna.
Ett dumt beslut, tycker kommunstyrelsen. Den minskade livs- och vårdkvaliteten behöver inte alls innebära någon besparing. Tvärtom kan den indragna hälsoberedskapen kosta stora pengar i fall helikopterambulansen oftare måste rycka ut.
– Jag har fått höra om ett fall där hälsovårdarna ryckte ut på ledig tid och i praktiken avstyrde en helikoptertransport, berättar kommundirektör John Wrede.
Att dra in hälsoberedskapen innebär att kostnaderna överförs från landskapet och ÅHS till Folkpensionsanstalten som står för de primära sjuktransporterna.
I går beslöt Brändö kommunfullmäktige att erbjuda 17 000 euro till ÅHS för att trygga dygnet runt-beredskapen från och med första juli till årets slut.
– Vi gör det här med långa tänder, för det är inte vår uppgift. Vi har för tillfället någorlunda sunda finanser och det är enda orsaken till att det är möjligt, säger John Wrede.
Enligt föredragningslistan skall ÅHS styrelse anteckna skrivelsen till kännedom under dagens möte.
Visst måste beslutet att själv finansiera hälsoberedskapen om nätterna tolkas som en markering mot landskapet?
– Det är nog helt riktigt. Det här är precis som med skärgårdstrafiken, man har gått för långt i sin spariver, säger John Wrede.

Fredrik Sonck

fredrik.sonck@nyan.ax