DELA

Brändö protesterar mot kortrutt över Föglö

BRÄNDÖ. Kortrutt över Föglö via Kumlinge kan inte Brändö acceptera. Inte heller lätt tonnage om det inkräktar på det nuvarande tonnaget.
I mitten av oktober besökte trafikminister Veronica Thörnroos (C) Brändö för att diskutera skärgårdstrafiken. Då träffade hon både kommuninvånare och delar av kommunens ledning. Nu skickar kommunstyrelsen en skrivelse till landskapsregeringen för att ytterligare klargöra kommunens ståndpunkt angående skärgårdstrafiken.
Där betonar man främst att det är skärgårdskommunerna som i fortsättningen ska bereda turlistorna med beaktande av de givna ekonomiska ramarna.
Brändö kommun definierar också vad man anser vara bastrafik. Det är fem turer med retur dagligen mellan Brändö Åva och Osnäs på rikssidan. Minst tre turer med retur västerut Brändö Torsholma – Vårdö Hummelvik dagligen behövs också.
Allt som är mindre betraktas av kommunen som avvikelse från begreppet bastrafik slår man fast.
Kortrutt över Föglö via Kumlinge accepterar man inte. Som målsättning för skärgårdstrafiken vill man ha förbättrade förbindelser framförallt västeröver, det vill säga mot fasta Åland. Fast vägförbindelse mellan Torsholma och Lappo med färjfäste på västra Kumlinge Björkö och sedan en bro mellan Vårdö och fasta Åland vill man ha.
Inte heller är man särskilt intresserad av lätt tonnage. Endast om det inte inkräktar på det nuvarande upplägget där man utgår från att de flesta invånarna i kommunen rör sig med fordon.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds