DELA

Brändö kan betala för egen hälsoberedskap

Det finns inga juridiska hinder för att Brändö kommun själv finansierar en del av hälsovårdarberedskapen i kommunen. Men landskapsregeringen anser att ÅHS bör noga överväga konsekvenserna av ett sådant arrangemang.
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) har begärt utlåtande från landskapsregeringen angående Brändö kommuns förfrågan om att själv betala för den hälsovårdarberedskap som landskapet dragit in som ett led i sina inbesparingar. Det innebär att kommunen skulle betala för beredskapen mellan klockan 24.00-08.00
Landskapsregeringen konstaterar att besparingsåtgärden inte bedöms äventyra tryggheten i nämnvärd grad för befolkningen i skärgården. Men det föreligger inga rent juridiska hinder för att Brändö kommun finansierar beredskapen.
– Dock bör ÅHS överväga vilka effekter ett sådant förfarande har etiskt och i ett rättviseperspektiv med tanke på de övriga berörda skärgårdskommunerna och deras möjligheter att kompensera den extra personalkostnaden på motsvarande sätt samt vilka effekter det eventuellt har på ÅHS interna prioriteringar av verksamheterna, skriver landskapsregeringen i sitt beslut. (ns)