DELA

Brandmän föreslås förtöja fartyg

– I värsta fall kan bara två man finnas kvar på räddningsverket för brandutryckning på eftermiddagarna.
Det befarar räddningschef Thomas Mattsson om förslaget går igenom att en brandman ur grundstyrkan ska förtöja färjor i Västra hamnen klockan 13-15.
– Det är den tiden på dygnet vi har allra mest ambulansutryckningar så om våra mannar är på flera sådana och det samtidigt blir brandutryckning kan två man vara allt vi har. FBK är dessutom som svagast mitt på dagarna när folk är i jobb.
Inbesparingskraven på räddningsverket beskriver han som ”jäkligt tuffa”.
– Sju personer år vår normala styrka och den ska minskas till sex nattetid. Det innebär i praktiken att två heltidsvikarier som tjänstgjort i flera år förlorar sina jobb men framför allt innebär det högre risktagande.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist