DELA

Brandlarm till Parkgatan 24

Brandkåren ryckte i morse ut till missbrukarboendet vid Parkgatan 24. Det brann dock ingenstans utan någon hade glömt mat på spisen.
Det var strax före klockan nio i morse som det automatiska brandalarmet på Parkgatan 24 i Mariehamn utlöstes. Brandkåren som kom till fastigheten kunde dock snart konstatera att det inte brann någonstans, utan någon hade glömt mat på spisen som bränt vid såpass att larmet reagerade.


Svår olycka
I februari brann det i fastigheten och då skadades en inneboende svårt. Stadens socialnämnd fick då i uppdrag att fundera på alternativ till boendet. Nämnden föreslog efter utredning att Parkgatan 24 skulle säljas och att man istället skulle satsa på nytt boende för åtminstone tolv personer med missbruksproblem.
Man konstaterade att det har gjorts många utryckningar av brandkåren till fastigheten, 32 stycken de senaste fem åren, och att det fanns risk för bränder. Därför anhöll socialnämnden om att få installera sprinkler i alla boenderum för cirka 13.000 euro.


15 boende
Också Alhyddan i Strandnäs har varit på tapeten. Även i det huset brann det i höstas och då omkom en person. Socialnämnden föreslog att Alhyddan skall rivas.
Runt femton personer bor på Parkgatan 24 och i Alhyddan. Det är dock ofta betydligt fler som tillbringar tid i husen, speciellt på sommaren.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax