DELA

Brandkårspris till Kökarbo

Pedagogie student Cecilia Österlund från Kökar är årets brandkårsungdomsarbetare i Finland.
Erkännandet offentliggjordes på måndagen vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finlands fullmäktigeseminarium i Helsingfors.
– Österlund grundade under år 2009 i Kökar den första brandkårsungdomsavdelningen och har sedan dess gjort ett värdefullt arbete för att utveckla ungdomsverksamheten, sägs i ett pressmeddelande.
I Kökar skola går 20 elever i årskurserna 4-9. Beaktansvärt i Österlunds verksamhet är att av alla dessa elever har 18, alltså nästan alla, blivit medlemmar i Kökar FBKs ungdomsavdelning, sägs i pressmeddelandet, som berättar vidare;
Cecilia Österlund är lärare i skolan, så man kan gott räkna med att det är hennes förtjänst att så många har blivit aktiva medlemmar inom brandkåren. Det berättar säkert något om Österlunds personlighet och sätt att leda de unga, då skoleleverna, förutom skoldagen, vill tillbringa sin fritid under hennes ledning.
Läs mer i papperstidningen! (ms)