DELA

Brandchef: Kollen har blivit sämre

Först om några år kan man utvärdera det nya systemet med att sotning inte längre sker automatiskt, utan fastighetsägaren måste själv hålla reda på sotningsintervall och kontakta en sotare, tror Leif Ahlqvist, brandchef i Mariehamn.
– Vi får ha lite is i magen. Men jag tycker att det blivit sämre, det kan jag ärligt säga.
Ett av syftena med den nya lagen var att minska myndighetstrycket på privatpersoner. Med det finns det både för- och nackdelar, säger Leif Ahlqvist. Fastighetsägaren har en större frihet i dag, vilket gynnar den som vet vilka regler som gäller och som håller koll på tidsintervallerna.
Till nackdelarna hör att folk lätt glömmer bort att beställa sotning. Eller så gör alla det samtidigt om hösten.
– Det är en ojämn belastning för sotarna och folk får vänta längre.
– Jag tycker att vi har en sämre kontroll i dag på att vi sotar på ett effektivt sätt.

Utvärderas senare
Systemet med en sotare i Mariehamn fungerar ändå bra, enligt Ahlqvist. De få klagomål som lämnats kommer främst från fastighetsägare som inte fått sotning precis när de önskat.
– Man är lite bortskämd på Åland med snabb service.
Den egna kritiken till trots tycker Leif Ahlqvist att det ännu är för tidigt att helt döma ut det nya systemet.
– Vi vill ge det lite tid. Om några år kan vi bättre överblicka det hela och göra en utvärdering.
Brandchef Lennart Johansson berättar att fem sotare jobbar i landsbygdskommunerna. Hans uppfattning är att det överlag finns ett behov av information om vad som egentligen gäller.
– Men många fastighetsskötare är kunniga i dag. Vi har ett gott samarbete med dem i vårt distrikt.

ANNIKA KULLMAN