DELA

Bråk i Jomala om De gamlas hem

Gammalt politiskt groll spökar i Jomala.
Valet av ny styrelse för De gamlas hem bordlades då Jomalas ombud, Anders Eriksson, valde att gå emot direktiven från den egna kommunen.
Då förbundsfullmäktige för De gamlas hem i Jomala samlades i förrgår för att bland annat välja ny styrelse för hemmet tog ärendet en oväntad vändning.
Jomalas ombud, Anders Eriksson, hade fått skriftliga direktiv från kommunstyrelsen. Han skulle föreslå att hemmets styrelse utvidgas från dagens fem ledamöter till sju, han skulle föreslå att Jomala får tre platser i den nya styrelsen och han skulle föreslå att Harry Jansson (C) sitter kvar på ordförandeposten.
Men i stället för Jansson förde Eriksson i stället fram Tom Blombergs (ÅF) namn.
– De gamlas hem behöver någon som har ett större reellt inseende i ekonomi. Min uppfattning är att Tom Blomberg har det kompetenta kunnande som krävs, säger Anders Eriksson.


Bindande direktiv
Men konflikten handlar om mer än bara kompetens. Det är inte första gången som Jomalas ombud går sin egen väg i ett kommunförbund, det har hänt tidigare både i De gamlas hem och i Kyrkby högstadieskola. Kommunstyrelsen har därför beslutat att numera alltid ge ombudens direktiv skriftligt.
– Direktiven är bindande, ombudet företräder ju kommunen, säger Jomalastyrelsens ordförande Mika Nordberg (MSÅ).
– I det här fallet var kommunstyrelsen helt enig om hur ombudet skulle agera på De gamlas hems möte, Eriksson hade ingen politisk uppbackning bakom sig för sitt förslag.
Anders Eriksson håller i princip med om resonemanget.
– Direktiven är bindande, det anser jag också, men då skall de tillkomma på ett schysst och korrekt sätt och det har de inte gjort i det här fallet, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen