DELA

Bra tillväxt för frivilliga brandkårer

I riket är rekryteringen av nytt folk till de frivilliga brandkårerna en utmaning. På Åland ser det något ljusare ut – åtminstone när det gäller intresset från de yngre.
– Ju större ungdomsgrund man har att stå på, desto större chans att fler fortsätter i vuxen ålder, säger ungdomsledaren Fredrik Sporre.
De flesta kårerna på fasta Åland har en verksamhet för unga brandkårister. Just nu finns ett 120-tal aktiva barn och ungdomar plus 30 – 40 ledare. På Kökar är hela 18 av de 20 eleverna i årskurs 4 – 9 aktiva i ungdomsavdelningen.
Brandkåristerna lär sig grunderna i räddnings- och släckningsarbete, att undvika faror och förebygga olyckor. Samarbete uppmuntras.
Övningarna ska vara roliga men samtidigt ha en allvarlig underton.
– Många som börjar som unga växer ju upp i brandkåren och blir kvar. I framtiden ska de vara med och släcka bränder och rädda liv.

Minst tio år

Det finns ingen nedre åldersgräns för de aktiva, säger Fredrik Sporre.
– Det är upp till kårerna men de flesta tycker att tio år är en bra ålder.
Själv var Sporre 16 år när han började i Strandnäs FBK. Det är ett beslut han aldrig har ångrat.
– Det har varit en fantastisk fritidssysselsättning. Jag har lärt mig hur brandkårsverksamheten fungerar, att ta ansvar och har dessutom träffat många nya människor.
Av de frivilliga brandkårister som Fredrik Sporre lärde känna genom ungdomsverksamheten har ett tiotal utbildat sig till brandmän.
– Jag funderade på det själv men valde istället att bli ambulanssjuksköterska.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman