DELA

Bra svenska det viktigaste för att bli ålänning

Goda kunskaper i svenska är det viktigaste kriteriet för att räknas som ålänning.
En undersökning om åländsk identitet och ålänningarnas attityd till invandrare visar att ålänningar är mer toleranta än finländare, men mindre toleranta än svenskar.
Ålands fredsinstitut presenterade rapporten ”Strangers by degree-Attitudes toward immigrants in the Åland island” på tisdagen. Rapporten är sammanställd av Bogdan State och presenterar resultatet av en undersökning av ålänningarnas uppfattningar och attityder till migration. Resultatet jämfördes också med liknande studier i riket och Sverige.
Rapporten gjordes genom en enkät som skickades ut till 1.000 slumpvis utvald personer bosatta på Åland. 344 personer valde att svara och rapporten baserar sig på dessa svar.
De svarande fick först svara på frågor om åländsk identitet. Man fick gradera i hur hög grad man kände sig som bland annat ålänning, finländare, svensk eller europé. Det ena uteslöt inte det andra.
– Den åländska identiteten är förvånansvärt stark, säger State.
Han förvånas också över att den finlandssvenska identiteten är så pass svag.

God svenska
I enkäten framgår att det viktigaste kriteriet för att räknas som ålänning är att man talar god svenska. Att man har rötter på Åland eller är född här kom i andra hand.
De flesta som svarade anser att invandrare måste anpassas sig till det samhälle dit de kommer och många menar att det är viktigt att ställa krav på invandrare. De ekonomiska riskerna med invandring ses bland annat som överutnyttjande av välfärdssystemet och högre arbetslöshet.
När ålänningarna rangordnar de olika inflyttade står finlandssvenskar högst i hierarkin. De nordiska invandrarna är en kategori helt för sig själv. Längst ner kommer personer från Mellanöstern och Afrika.
– Men det kan bero på att de från Mellanöstern och Afrika kommer som flyktingar, tror State.
Flera av de svarande ansåg att personer från Mellanöstern och Afrika aldrig kan bli ålänningar.
Hela rapporten kan läsas på Ålands fredsintituts hemsida här.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax