DELA

Bra resultat för Birka Line

Birka Line redovisar en rörelsevinst på 9,66 miljoner euro under årets nio första månader.
Det är en ökning med 8,61 miljoner jämfört med motsvarande period i fjol, skriver rederiet i ett pressmeddelande.
Fjolårets rörelseresultatet har då rensats från vinsten vid försäljningen av Birka Princess, som uppgick till nästan 14 miljoner euro.
Det är rederiets kryssningstrafik med Birka Paradise mellan Stockholm och Mariehamn som har svängt en förlust på 2,6 miljoner till en vinst på 7,21 miljoner.
Birka Lines omsättning ökade med 7,74 miljoner euro till 76,62 miljoner till och med september månad.


40.000 fler kryssade
I stort sett hela ökningen kommer från kryssningsverksamheten, som omsatte 59,54 miljoner Euro, 11,3 procent högre än fjolåret, tack vare högre passagerarvolymer och större intäkter per passagerare, skriver rederiet.
40.000 fler kryssade med Birka Paradise jämfört med samma period i fjol. Drygt 630.000 passagerare innebär en ökning med 6,4 procent. Intäkten per passagerare ökade med 4,3 procent, samtidigt som driftskostnaderna minskade med 3,7 miljoner.


Överskridas
Lasttrafiken med Birka Cargos sju fartyg redovisar en högre omsättning än föregående år, tack vare fler fartyg i trafik. Till följd av ett ökat antal fartyg samt fler planenliga fartygsdockningar har även driftskostnaderna ökat. Sammantaget försämrades rörelseresultatet till 2,45 miljoner euro, jämfört med 3,65 miljoner i fjol.
Birka Line förväntar att koncernens resultat för helåret förväntas bli påtagligt bättre än föregående år, undantaget fjolårets fartygsförsäljningar. Det budgeterade rörelseresultatet, 13 miljoner euro, kan komma att överskridas något.
Till den förväntade resultatförbättringen bidrar också försäljningen av koncernens andel i partrederiet Ahtela. (uw)