DELA

Bra halvår för Birka Line

Birka Line visar glädjande siffror för det första halvåret i år. Omsättningen ökade med drygt 10 procent jämfört med första halvåret i fjol och rörelseresultatet förbättrades med nästan 5 miljoner euro.
Omsättningen för koncernen, både kryssnings- och lastfartygstrafik, steg till 48,4 miljoner euro jämfört med 43,9 miljoner euro under samma period i fjol. Rörelseresultatet förbättrades med 4,9 miljoner euro till 3,5 miljoner euro. Under första halvåret i fjol var rörelseresultatet negativt, minus 1,8 miljoner euro när vinsten från fartygsförsäljningar räknats bort.
Årets förbättring härrör från kryssningstrafiken som både redovisar ökat passagerarantal och bättre intjäning per passagerare. Totalt åkte över 406.000 passagerare med Birka Paradise under årets sex första månader jämfört med drygt 381.000 under motsvarande tid i fjol. Intjäningen per passagerare ökade med nästan 2 procent.
Rörelseresultatet för kryssningstrafiken förbättrades med nästan 7 miljoner euro till 2,6 miljoner euro jämfört med ett minus på drygt 4 miljoner euro under fjolårets första sex månader.
Lastverksamheten försämrades något på grund av fler planerade fartygsdockningar än i fjol.
Birka Lines resultat för hela 2007 väntas bli bättre än fjolårets.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax

.