DELA

Bra betyg för gatuservering

Sommarens experiment med gatuservering utanför Kino på Nygatan i Mariehamn har utfallit väl och stadens infrastrukturdirektör Kai Söderlund föreslår därför att serveringen skall få fortsätta också nästa sommar.
Gatuserveringen har utvärderats av samhällstekniska avdelningen som konstaterar att den inte störde trafiken på Nygatan och att ingenting tyder på att de parkeringsplatser som försvann skulle ha påverkat eller försämrat tillgängligheten i centrum. Men avdelningen efterlyser en gaturitning för framtiden där det klart framgår vad som gäller.
– Det är inte osannolikt att flere ansökningar för uteserveringar kan komma och då borde förutsättningarna för gatan vara klargjorda, skriver samhällstekniska avdelningen som också vill att man får regler för öppethållningstiderna svart på vitt.
Infrastrukturnämnden tar ställning till frågan på tisdag. (tt-s)