DELA

Bra arbetsklimat avgör om personalen stannar

Arne Lundberg, tidigare klinikchef och ortoped vid ÅHS, är tillfreds med det i dag positiva arbetsklimatet som råder inom sjukvårdsorganisationen.
– Det är viktigt för att ÅHS ska lyckas behålla sin personal.
Arne Lundberg och Eva Samnegård arbetade som ortoped och klinikchef för kirurgkliniken respektive ortoped och AT-läkaransvarig inom ÅHS från oktober 2010 till sista maj 2013. I dag jobbar de på Visby lasarett på Gotland och var inbjudna till ÅHS-styrelsens möte i fredags för att berätta om skillnader och likheter inom sjukvården på de två öarna.
Den första frågan gällde synen på vård utanför Gotland/Åland.
– Min erfarenhet är att om man har kapacitet att göra något på ett säkert sätt på sitt eget sjukhus så ska man göra det om man har den utrustning som krävs. Man kommer lätt in på en riskabel väg om man väljer att skära i en verksamhet för att eventuellt spara lite pengar för nedskärningarna drar med sig annat som man kanske inte har kunnat förutse.


Få specialister
Annars ser mönstret ut ungefär på samma sätt på Gotland och Åland när det handlar om vård utanför öarna. Kostnadsramarna är tajta också på Gotland där man identifierat ett strukturellt underskott på 40 miljoner kronor, drygt 4 miljoner euro.
– Det är det som brukar fattas i budgeten varje år och det är en följd av politiska beslut. I Sverige har vi vårdgaranti och Visby lasarett ligger i topp i landet, något som hjälper upp ekonomin lite eftersom vi fått del av statliga pengar tack vare att vi levt upp till garantin på ett bra sätt.
Han konstaterar att både Åland och Gotland håller hög kvalitet på sjukvårdsområdet mot bakgrunden av befolkningsmängden. Det finns dock en markant skillnad i tillgången på specialistläkare – Gotland med dubbelt så många invånare som Åland har 30-51 specialistutbildningstjänster medan Åland har 3-7.
– Inom exempelvis kirurgin finns det två färdiga specialister på Åland mot nio på Gotland. Det är för tajt på Åland medan den gotländska kostymen är något för stor.
Sen gäller det väl också att kunna behålla dem man lyckats rekrytera. Ni två lämnade ju ÅHS under en turbulent tid. Hur gör man det?
– En viktig sak är att ledningen är mån om att ha ett positivt arbetsklimat, och där är förhoppningsvis ÅHS på god väg nu.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre