DELA

Bra år för Wiklöf Holding trots att ekonomin dök

En omsättning på 363 miljoner och ett rörelseresultat på 8,5 miljoner euro.
Fjolårets siffror visar att Wiklöf Holding-koncernen klarade sig bra trots den ekonomiska djupdykningen.
Bokslutet gavs offentlighet i går och visar ett rörelseresultat som visserligen är en miljon euro sämre än 2012 men bättre än 2011.
Omsättningen sjönk med 2,6 procent jämfört med 2012 – en minskning som till största delen härrör från Best-Hall i Österbotten. Där slog lågkonjunkturen i riket igenom.
– Med tanke på den rådande konjunkturen har koncernen gjort ett tillfredsställande resultat. Jag är nöjd, säger koncernens ägare Anders Wiklöf.

Konkurrensen har vuxit inom dagligvaruhandeln på Åland och det har haft en viss effekt på resultatet.
– Det är klart att det märks när spelarna blir fler. Men Mattssons i Godby har befäst som en trevlig landsbygdsbutik med trogna kunder, säger koncernchef Nils Lampi.
Investeringarna mer än fördubblades under fjolåret jämfört med 2012, drygt 9 miljoner år 2013.
– Ombyggnaden av Mattssons kostade cirka 2 miljoner och om- och tillbyggnaden av Byggvaruhuset går loss på 6 miljoner totalt varav 4,5 miljoner belastar fjolårets bokslut. Så har vi också flyttat ett jättestort logistiklager för alkohol i Stockholm, berättar Nils Lampi.
Just den delen växer oavbrutet. I dag har Wiklöf-bolaget ME Group 33 procent av den finländska marknaden för leveranser till Alko samt restauranger och hotell medan motsvarande marknadsandel för Systembolaget i Sverige är 15 procent. Särskilt den svenska grenen ökar i omsättning.
Under fjolåret togs också den sista av fem nya räddningshelikoptrar i bruk och en ny bas i Tammerfors färdigställdes.

Wiklöf Holding sysselsatte i fjol totalt 653 anställda, något fler än året före.
Verksamheten bedrivs i åtta bolag på Åland, inklusive moderbolaget, ett bolag i Stockholm, fem i riket, ett i Estland och ett i Bosnien. Störst sett till omsättning och antal anställda är Mathias Eriksson/Mariehamns Parti med en omsättning på 62 miljoner euro och 195 anställda.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax