DELA

Bra år för Kumlinge

KUMLINGE. – Det är ett av de bättre åren, säger kommundirektör Jim Eriksson.
Kommunens bokslut visar ett plusresultat på 230.000 euro.
Genom att lyckas hålla nere verksamhetens kostnader kan Kumlinge redovisa ett bra resultat i bokslutet för år 2009. Överskottet är på 230.000 euro och kommundirektör Jim Eriksson är nöjd.
– Vi har även fått lite mer skatteintäkter än beräknat, men det är inte så mycket.
Men redan under detta år finns det god användning för pengarna när Annagården, där kommunens äldreomsorg och barndagvård finns, ska renoveras. Eriksson tror att det kan kosta mellan en halv och en miljon euro.
– Det är en stor utgift och vi har fört stora diskussioner om det. Renoveringen tär på kommunens likviditet.
Kommunen har mycket pengar för att vara en liten kommun, nästan en miljon i kassan. Men om renoveringen blir dyrast möjlig äter den upp kassamedlen och då kan kommunen bli tvungen att ta lån. Det finns andra investeringar, som till exempel avloppsnätet i Kumlinge by, som också ska genomföras.
För tillfället har kommunen en låg, föredömligt låg enligt Eriksson, skuldbörda per invånare på 300 euro.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax