DELA

Bottenhavet har fått en unik plan

Vindkraften expanderar, sjöfarten växer, fisket är hotat, naturen är hotad.
Bottenhavet har hittills saknat en gränsöverskridande planering men nu finns ett första förslag till hur man gemensamt kan utveckla havet på lång sikt.
Gruppen bakom Plan Bothnia har kartlagt vad som finns och pågår i Bottenhavet men också bollat med olika framtidsscenarier. Man har tittat på bland annat vindkraft, sjöfart, fiske och fiskodling, turism och rekreation, naturskyddsfrågor, maritima kulturarv och maritima ekosystem.
Målet har dessutom varit att undersöka vilka förutsättningar finländska och svenska, och även åländska, myndigheter har att samarbeta kring det hav som finns mellan länderna, en nautisk mil från kusten. Utan ett sådant framtida samarbete finns det risk för att satsningar till havs genomförs utan att man är medveten om alla konsekvenser.
Visionen med planen är att man genom samarbete på sikt skall kunna bevara den unika naturen och skönheten i Bottenhavet och att mänskliga aktiviteter inte skadar det ekologiska systemet, bidrar till den globala uppvärmningen eller hindrar samhällen i området från att blomstra.
Experternas vision består av sex olika mål: integritet för ekosystemet, skyddsområden, säker sjöfart, förnyelsebar energi, hållbart fiske och regional utveckling.
De betonar i Plan Bothnia att ekosystemet i Bottenhavet kräver att man utvecklar ett ramverk som bör vara det övergripande målet för all verksamhet för att havet skall kunna förbli friskt.
De platser i Bottenhavet som identifieras som speciellt värdefulla för ekologin inklusive de som har Natura 2000 status skall utses till skyddsområden med effektiv förvaltning.
Hela den 160-sidor långa rapporten kan läsas på engelska på hemsidan planbothnia.org

Titte Törnroth-Sarkkinen