DELA

Böter för skjutvapenförseelse

En man i 50-årsåldern har dömts till dagsböter för skjutvapenförseelse. Han har förvarat en miniatyrrevolver, ett kombinationsvapen, ett hagelgevär och två salongsgevär i en husvagn och i en lagerlokal i Mariehamn.

Enligt tingsrätten hade han brutit mot lagen genom att inte ha vapnen inlåsta i ett särskilt skåp och vapnen kunder därför ha kommit i händerna på obehöriga. Han bröt också mot lagen genom att ha patroner oinlåsta.

Mannen dömdes trots att husvagnen och lagret var låst och endast mannen hade nyckel. Rätten konstaterade att det var lätt att ta sig in i lagret trots att dörren varit låst. Rätten hänvisade till att det enligt skjutvapenlagens förarbeten inte är tillräckligt att vapen förvaras i en låst bostad.
Domen blev 32 dagsböter à 6 euro, sammanlagt 192 euro. (ao)