DELA

Böter för kaj 6 avgörs vid slutbesiktning

Staden väntar på Terramares kallelse till slutbesiktning av ombyggda kaj 6. Först då regleras eventuella förseningsböter.
Det svaret fick Nya Åland av hamndirektör Leif Ahlqvist i går.
Det som enligt den förra hamn- och säkerhetsnämndens protokoll var avgörande för att det internationella bolaget Terramare skulle få kajombyggnadsofferten – trots ett pris som låg en halv miljon euro högre än det konkurrerande anbudet – var löftet om att bygget skulle vara klart för slutsyn den 15 september 2012.
Men 15 september kom och gick utan att kajen blev färdig. På ett arbetsplatsmöte förlängde hamndirektör Leif Ahlqvist byggtiden med två veckor fram till den 30 september med hänvisning till försenade konstruktionsritningar.
Nu har också det datumet passerat men kajbygget är ännu inte klart, visar en rundvandring som Åland24:s teveteam gjorde i går.
Infrastrukturdirektör Kai Söderlund och Leif Ahlqvist har varit upptagna de senaste dagarna och först i går på eftermiddagen fick Nya Åland svar på frågan om förseningsböterna.
Enligt svaret från hamndirektören går arbetet med kajen som planerat och att förseningsböter och annat regleras vid den kommande slutbesiktningen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre