DELA

Böter för försök till checkbedrägeri

50 dagsböter – 1.850 euro – blev straffet för den man i 60-årsåldern som stått åtalad för bedrägeri i tingsrätten.
Nya Åland har tidigare berättat om händelsen som inträffade sommaren 2005 i Mariehamn. Mannen kontaktades via internet av personer som påstod att ett arv på 30 miljoner euro skulle investeras i Finland. Personerna hade fått hans namn via ambassaden i Sydafrika och avsikten var att anlita honom som konsult vid placeringen.
Mannen fick en check utställd på en irländsk bank i rekommenderat brev och gick med den till Ålandsbanken. Mannen har uppgett att hans avsikt var att få äktheten kontrollerad, något som enligt tingsrätten inte har kunnat styrkas under rättegången.


Försök till bedrägeri
Han dömdes för försök till bedrägeri, den lindrigaste av de alternativa åtalsrubriken som presenterades. Enligt tingsrätten borde mannen, på basis av allmän livserfarenhet, ha varit misstänksam eftersom inget avtal om motprestation fanns.
Han borde också ha fattat misstanke över checkens stora belopp, 32.000 euro, och över att han anmodades betala in 10 procent utan överenskommelse om vad pengarna skulle användas till. Enligt rätten borde han ha insett att checken var förfalskad. Genom att han lämnade in den till banken gjorde han sig skyldig till försök till bedrägeribrott – försök eftersom han inte fått lösa in checken.


Godtrogen
Rätten har – trots att ett bedrägeriförsök på 32.000 euro egentligen borde ge fängelsestraff – tagit hänsyn till att mannen av naturen uppgetts vara godtrogen och att gärningen har naiva drag. Ålandsbanken kände till att det fanns falska checker i omlopp, konstaterar rätten som menar att utgången hade kunnat bli en annan om en mera ingående diskussion förts mellan mannen och banken.
Banken får 180 euro i ersättning för de kostnader man haft på grund av checken. Ränta löper från 29 juli 2005 eftersom brottet var uppsåtligt. (ao)