DELA

Bostadsrätt debatteras i Brändö

Ska en bostadsrättsförening bildas för ett nytt radhus i Brändö by?
Denna boendeform är ny för kommunen. På måndag kväll samlas man till diskussion i saken.
Den framtida planeringen av markområdet i Brändö by diskuteras på måndag kväll, den 11 april, i kommunkansliet 18.30.
– Vi ska undersöka intresset för att bilda en bostadsrättsförening, säger kommundirektör John Wrede. Vi vill också veta vilken typ av hus som är intressant, radhus eller tvåvåningshus, hurdan uppvärmning som önskas, sol, jord/vatten/luft/bergs värme, olja eller el och vilken standard vi ska lägga oss på.

Arbetsgrupp
Medlemmarna i en bostadsrättsförening betalar cirka 15 procent av byggkostnaden och har därmed rätt till sin lägenhet. Det är en vanlig boendeform i Sverige, men mer ovanlig på Åland.
En handfull Brändöbor har redan anmält sitt intresse. I ett senare skede ska området planeras för inflyttning bortifrån.
En arbetsgrupp finns lokalt. Den leds av Anna-Lena Eriksson.
Folke Sjölund från Mariehamns bostadsrättsförening och Sten Eriksson från Ålands landskapsregering ska medverka.

Strand
En första grovplanering av kommunens nyköpta markområde i Brändö by har påbörjats. Området är på dryga 19 hektar och har en cirka en kilometer lång strandlinje mot havet i väst/nordväst.
Planeringen kan vara klar inom cirka ett år. Därefter ska kommunaltekniken och infrastruktur färdigställas.

Kiki Alberius-Forsman

kiki@nyan.ax