DELA

Bostadsöar med i framtidsplan

Planer på konstgjorda bostadsöar i Slemmern finns ännu. Ett fem hektar stort vattenområde är vikt för bostadsöar i Mariehamns stads generalplan.
– Tanken ligger i tiden och det är inte ekonomiskt otänkbart. Fler bostäder behövs i centrum, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
Idén om konstgjorda öar i Slemmern presenterades första gången i slutet av 1980-talet av arkitekten Folke Wickström.
Hans första ritning visade tre konstgjorda öar i Slemmern som skulle ge flera bostäder i centrala Mariehamn. På öarna fanns plats för 630 lägenheter, ett helt nytt bostadskvarter för 1.300 personer, omgivet av vatten.


Kostar många miljoner
År 2002 presenterades sedan en utredning av ö-projektet. Då innehöll förslaget två långsträckta öar, en utanför Sjökvarteret och en utanför Fahlers brygga i Styrmansgatans förlängning.
Det fanns också två förslag på hur öarna skulle kunna byggas. Dels en massiv konstruktion som innebär att man tar bort all lera varefter man fyller med sprängsten, dels ett alternativ med skyddsbank som innebär att en sprängstensvall runt öarna anläggs till fast botten och bottenleran lämnas kvar i öarnas inre. Det senare alternativet beräknades vara lite billigare, 4,4 miljoner euro mot 5 miljoner för det första alternativet.
Utredningen diskuterades även politiskt, och åsikten att även invånarna skulle få säga sitt i en omröstning fördes fram.


Fler exempel på öar
Idén om bostadsöar finns nu kvar i generalplanen för Mariehamns stad, som godkändes i december i fjol och som gäller till och med 2030.
– Jo, de finns med ännu, men som utredningsområde. Och de kommer nog inte att tas upp till någon vidare beredning under de närmsta åren utan kanske i såfall mot slutet av generalplanperioden. Det finns andra tomter ännu, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius, och berättar att så kallade bostadsöar är en tanke som spirar ”både här och där” och att vi nog får se fler exempel på bostadsöar i framtiden.
– Det finns ju även olika slags flytande bostäder runtom i Europa. Till exempel i Björneborg finns sådana planer, men det handlar ju inte om fasta öar, säger hon.


Behövs för att växa
Enligt Wegelius skulle centrumområdet i Mariehamn behöva fler bostäder för att växa och bli lönsamt.
– Och Slemmern är ju den enda riktning staden kan växa i så det är viktigt att hitta lösningar. Man vill ju ändå behålla Mariehamns karaktär, säger hon, och säger att öarna är ett alternativ värt att fundera och visionera kring.
– Området i Östra hamnen är rätt outvecklat ännu. Det gäller att se det som en helhet.
Varifrån skulle man få materialet till att bygga öarna?
– I generalplanen finns möjligheten att eventuellt bygga en tunnel från Västernäs ända till Östra utfarten. Kanske dessa projekt sammanfaller någon gång i framtiden, säger Sirkka Wegelius.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax