DELA

Bostadsbolag hamnade i rätten

När bostadsaktiebolaget inte betalade fakturorna för husköpet vände sig hustillverkaren till tingsrätten.
Men köparna anser att tillverkaren har begått ett avtalsbrott som de ska ersättas för.
Det framgick av de förberedande förhandlingarna i tingsrätten i går.
Den svenska hustillverkaren skulle leverera tre monteringshus och kompletterande inredning till ett fastighetsaktiebolag på Åland. Avtalet ingicks 2011. När bostäderna var klara skulle de säljas vidare.
Säljaren kräver nu drygt 1,6 miljoner kronor (cirka 170 000 euro) plus dröjsmålsränta av köparna. Det handlar enligt säljaren om kraftigt försenade fakturor.
När köparna fick ekonomiska svårigheter gjorde parterna upp en betalningsplan där köparna skulle betala de återstående kostnaderna i tre rater. Leveranserna återupptogs men när den andra delbetalningen skulle göras kunde köparna inte ge någon betalningsgaranti.
Vid det laget var två av tre hus färdigt byggda.
Säljaren beslöt att inte leverera utrustning till det tredje huset innan man fått betalt. Det är ett avtalsbrott, anser köparna som kräver ersättning bland annat för merkostnader de haft på grund av de inställda leveranserna.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom