DELA

Borgerlig samling till riksdagsvalet?

Obunden samlings partiledare Gun-Mari Lindholm har tagit initiativ till ett valförbund, där de borgerliga partierna ställer upp varsin kandidat till riksdagsvalet nästa år.
Valförbundet skulle bestå av de obundna, Frisinnad samverkan, Ålands framtid, Centern och Liberalerna.
– Jag hoppas att vi kan passa på att diskutera saken gemensamt på torsdag eller fredag, när vi allihop träffas i lagtinget, säger Gun-Mari Lindholm.
Som sin kandidat har Obunden samling föreslagit Bert Häggblom, men han har ännu inte gett partistyrelsen sitt besked. Bland Häggbloms meriter nämner partiet hans dryga 20 års erfarenhet av åländsk politik som lagtingsledamot och att hans far, Gunnar Häggblom, har varit Ålands riksdagsman.
Frisinnad samverkan ställer sig positiva till förslaget.
– Det är ett mycket intressant alternativ. Men vem eller vilka vi ska föreslå till kandidatur diskuterar vi fortfarande internt, säger andre vice partiordförande Johan Ehn.

Annan profil
Centerns centralstyrelsemöte skriver att man gärna deltar i ett borgerligt valförbund med (fs), (lib) och (ob).
– Vi ställer oss nog också positiva till att ta med Ålands framtid, men enligt reglerna får ett valförbund maximalt bestå av fyra partier, berättar centerns partisekreterare Camilla Eklund.
Ålands framtid välkomnar också initiativet.
– Vi är definitivt öppna för att ingå i ett borgerligt samarbete, säger partiordföranden Anders Eriksson.
De kommer dock inte att nominera någon egen kandidat till riksdagsvalet.
– Det stämmer inte riktigt in i vår profil att kandidera till ett annat parlament än det åländska, säger Anders Eriksson.

Diskuterar i dag
Liberalerna ska diskutera sin hållning till valförbundet vid sitt styrelsemöte i dag.
Sedan Peter Lindbäck meddelat att han inte ställer upp, har Roger Eriksson nämnts som möjlig lib-kandidat. Han kandiderade i förra riksdagsvalet och samlade då 1.874 röster, näst mest efter invalde Roger Jansson.
Liberalernas ordförande Viveka Eriksson vill dock varken kommentera valförbundet eller vem de vill föreslå som sin kandidat, innan frågorna avhandlats på styrelsemötet.