DELA

Bonuslön nytt för staden

I kväll tar stadsfullmäktige ställning till förslaget att anställa Edgar Vickström som ny stadsdirektör.
Samtidigt avgörs hans lön – 9.000 euro per månad och möjlighet till 1-5 procents årlig bonus utöver de allmänna löneförhöjningarna.
Förra veckan berättade Nya Åland att nomineringskommittén inte var enig om att föreslå Edgar Vickström, 49 år från Jomala, som ny stadsdirektör. Också stadsstyrelsen bordlade frågan men på ett extra möte någon dag efteråt gick man in för att föra fram Vickströms namn för stadsfullmäktige på tisdag.
Men någon enighet finns fortfarande inte – tvärtom.

Bonuslön
I förslaget till avtal som stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn (FS) förhandlat fram med Edgar Vickström framgår att stadsdirektörens arbete ska utvärderas varje år i maj när bokslutet för förgående år fastställs och att man då tar ställning till om han har politikernas fortsatta förtroende.
Anställningstiden är sju år från och med 1 maj nästa år och lönen är 9.000 euro per månad första året. Efter det ska lönen höjas med 1-5 procent per år efter att stadsdirektörens arbete har utvärderats. Bonuslönen är beroende av hur väl uppställda mål uppfylls och betalas ut vid sidan av kollektivavtalsenliga löneförhöjningar.
Redan första året får stadsdirektören tjänstledighet med lön motsvarande full semester, 38 arbetsdagar.
Socialdemokraterna går emot förslaget om bonuslön. I en insändare i dag skriver Barbro Sundback att förslaget avviker från det som är kutym inom Mariehamns stad och att om Vickström lyckas höja sin lön maximalt varje år kan han räkna med en 40 procents höjning under de sju år som anställningen varar.
Hon frågar sig hur måluppfyllelsen ska mätas – är det stadsdirektörens förtjänst eller är det de anställdas arbete som gjort hans bonus möjlig?
Socialdemokraterna väljer i stället att stöda Emma Dahlén, stadens nuvarande kanslichef, som också sökt jobbet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre