DELA

Bonuslön för nya ÅAB-chefer

De nya chefer som Ålandsbanken anställde i fjol i Sverige och i riket ska få bonuslön från och med 2010. Den rörliga lönen får kosta bolaget upp till en halv miljon euro per år.
Det var den stora nyheten på bankens bolagsstämma i dag.
Hela styrelsen återvaldes. Göran Lindholm leder styrelsens arbete också i år.
– Vi har lovat en rörlig lönedel åt de nyanställda ledarna. Vi ser att det finns ett intresse från Ålandsbankens sida också eftersom en betydande del av utbetalningen skjuts upp i tre år. Dessutom ligger det hela på en mycket modest nivå, berättar han.
Vad säger de lokala cheferna om det här?
– De tycker förstås inte att det är så kul, konstaterar Göran Lindholm som räknar med att också nyckelpersonerna som jobbar på Åland så småningom omfattas av systemet.
Bankens vd Peter Wiklöf har också enligt sitt avtal rätt till en rörlig lönedel, men han låter bli att lyfta den i år.


Odramatisk stämma
Bolagsstämman var odramatisk och snabbt avklarad. Aktieägarna gick med på att höja styrelsens mötesarvoden och godkände den föreslagna dividenden enhälligt – 50 cent per aktie plus en jubileumsdividend på 20 cent per aktie med anledning av bankens första 90 år.
På bilden syns aktieägaren Anders Wiklöf, Leif Nordlund från Alandiabolagen, styrelseordförande Göran Lindholm och styrelseledamoten Kent Janér.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax