DELA

Boken för alla statistiknördar

Tolv länder i världen har färre invånare per kvadratmeter än Ålands skärgård och tolv länder i världen har fler än Mariehamn.
Nu kan alla som gillar specialkunskaper gotta sig Statistisk årsbok för Åland 2013.
Ålands statistik- och utredningsbyrå meddelar att Statistisk årsbok för Åland 2013 har utkommit.
– Årsboken innehåller diagram, kartor och tabeller från olika ämnesområden i det åländska samhället. Det finns uppgifter för det senaste året eller som längre tidsserier, informerar Iris Åkerberg på Åsub som också listar en rad godbitar ur innehållet:
Vägnätet omfattar 920 km allmänna vägar, landskapet sköter 70 procent och kommunerna 30.
Farlederna på åländskt vatten är nästan 1.320 km, 14 procent av dem är djupare än 8 meter.
Skärgårdskommunerna har över en tredjedel av Ålands landyta och närmare 60 procent av vattenytan.
Tolv länder, bland annat Kanada och Australien, har mindre än tre invånare per kvadratkilometer och är med det glesare befolkade än Ålands skärgård. Lika många länder, bland annat Bangladesh och Malta, har över 1.000 invånare per kvadratkilometer och slår Mariehamn som ligger på 960.
Valdeltagandet vid det senaste parlamentsvalet sjönk jämfört med föregående val i alla tre självstyrda områden i Norden, medan det steg i de självständiga staterna.
De tio vanligaste efternamnen 2002 låg fortfarande på samma placeringar 2012. Karlsson, Eriksson, Mattsson och Jansson toppar trots att antalet bärare genomgående har minskat med omkring 50.
Den ekologiska åkerarealen minskade med 370 hektar 2012.
Skogsavverkningarna ökade 2012. Mängden sålt virke var den största hittills på 2000-talet.
Det sköts något flera rådjur 2012 än året före, men det var ändå den näst minsta siffran på 30 år.
Antalet fordon som anlände till Åland minskade något 2012, men var ändå över 200.000.
Skärgårdsfärjorna transporterade över 590.000 fordon 2012, de sex vajerfärjorna stod för drygt hälften.
Ålänningarna tog 2012 emot 8,5 miljoner euro i barnbidrag, 5,5 miljoner i föräldradagpenningar och 14 miljoner i sjukförsäkringsersättningar.
Museibesöken blev närmare 140.000. Det är en ökning med 28.000 som beror på att sjöfartsmuseet öppnade igen.
Statistisk årsbok för Åland 2013 kan beställas från Åsub och kostar då 25 euro. Den kan också laddas ner via hemsidan www.asub.ax.

Titte Törnroth-Sarkkinen