DELA

Boende vanligt i golfbaneprojekt

Nio av tio nya golfbanor som byggs ute i världen i dag kombinerar boende och golf.
Det säger Ålandsbankens chef Peter Wiklöf som sonderar näringslivets intresse för att vara med och finansiera en ny anläggning på Åland.
Peter Wiklöf är företegen kring hur långt planerna har avancerat under det dryga år han utrett frågan.
– Vi är inte framme. Vi har fört informella diskussioner men inte drivit på frågan särskilt hårt. Vi rör oss framåt men vi är inte i mål.
Han berättar att man tittar på båda alternativen, både Godby-Ämnäs och kungsgårdsmarken på Stornäset i Kastelholm.
– Det går att bygga en golfbana på bägge områden och många är eniga om att Åland behöver en golfbana till.
Vad säger näringslivet?
– Jag vill inte gå in på några detaljer, annat än att det finns ett gemensamt intresse.
Vad säger du om golfklubbens initiativ att lämna in ansökan om arrende på Stornäset?
– Vi vill ha samarbete.

Sälja aktiebostäder?
Det har nämnts i flera sammanhang att det kan bli aktuellt att täcka en del av finansieringsbehovet genom att bygga strandnära boende och sälja till utomålänningar i aktieform. Vad säger du om det?
– Jag har egentligen ingen kommentar till det. Vi har inget klart koncept som är färdigt att presenteras. Men om man tittar på de golfbanor som anläggs i dag så byggs cirka 90 procent i kombination med boende.
Hur rimmar det här med jordförvärvsregelverket?
– Åter en gång – jag vill inte gå in på hur och var. Det ligger i allas intresse att vi får så brett samförstånd som möjligt.
Tror du att det blir någon ny golfbana?
– Jag hoppas! Om jag trodde att det var helt omöjligt så skulle jag inte lägga ner tid på projektet. Men om vi ska förverkliga planerna så förutsätts det att många vill, och gärna med gemensamma krafter.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax