DELA

Blygsam ökning av hotellgäster

De åländska hotellen har klarat sig hyfsat i år.
Eftersom de finska övernattarna minskade med lika många procent som de svenska ökade ligger den totala siffran på ungefär samma nivå som förra året.
Det totala antalet övernattningar på de åländska hotellen var i augusti 28.944. Siffrorna från Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) visar att det är en ökning om knappt en halv procent jämfört med augusti 2008.
Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med närmare sex procent medan de svenska ökade med lika många procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade med 12 procent.


Flesta finska gäster
ÅSUBs siffror för augusti 2009 baseras på uppgifter för Ålands sjutton hotell. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 65 procent i augusti. I juli var den siffran 83 procent.
Av de övernattande gästerna var nästan 49 procent från Finland och knappt 41 procent från Sverige, gästerna från övriga länder utgjorde i augusti drygt tio procent av de övernattande.
Av övernattningarna skedde knappt 87 procent på grund av fritid och närmare tretton procent på grund av yrke.
Om man jämför med inresandestatistiken ser man att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde drygt sex procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var närmare 24 procent av totala antalet inresande från Finland.
Under årets åtta första månader har hotellen haft drygt 145.000 övernattningar. Jämfört med samma period 2008 innebär det en ökning om närmare 2.900 övernattningar eller 2 procent.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax