DELA

Blindtarmsfall JO-anmäls

Kommissarie Nina Rasmus har JO-anmält fallet ”Adel Hosseini”.
Nina Rasmus vill få klarhet i vad som hände kvällen då Adel Hosseini skickades från akuten till polisens cell trots svåra magsmärtor. Därför har hon gjort en klagan till justitieombudsmannen.
Rasmus vill ha svar på hur händelseförloppet, gripandet och utredningen har gått till. Hon vill även att man utreder om någon av tjänstemännen har handlat olagligt, överskridit sina befogenheter, samt om någons rättigheter har kränkts. (tl)