DELA

Blickarna är riktade mot Viking Line

STX-varvet i Åbo behöver fylla orderboken med beställningar motsvarande två Östersjöfartyg. Samtidigt har Viking Line aviserat att det är just så många man ämnar införskaffa inom en snar framtid.
– De inhemska rederierna måste ta ett ansvar, säger pensionerade skeppsbyggaren Martin Saarikangas.
När Wärtsilä Marine gick i konkurs 1989 grundade Martin Saarikangas Masa Yards som sedermera först blev Aker Yards och senare STX Finland. Skeppsbyggaren Saarikangas, pensionerad sedan 2001, följer med världsläget i allmänhet och den finska varvsindustrin i synnerhet. Han är bekymrad över situationen.
– Bekymmersam av den orsaken att världsmarknaden är så gott som död. I fjol beställdes ungefär tio procent av det som totalt beställdes föregående år. I Finland var siffran ännu lägre, säger han.
STX har varv i Åbo, Raumo och Helsingfors. När ms Allure of the Seas levereras på senhösten är det tomt i orderboken vilket fått oroliga röster att höjas.
– Marknaden börjar vakna till liv nu eftersom det finns en stor risk om inga nybeställningar görs. All den personal som riskerar permitteras kanske söker sig till andra områden och då förlorar vi kunskap som kan ta ett tiotal år att återuppbygga, säger Martin Saarikangas.


Gagnar Åland
Finska regeringens finanspolitiska ministerutskott har aviserat att man är redo att gå in med stöd till varvet om nya beställningar kommer in. Det handlar om innovationsstöd, stöd till inhemska fartygsbeställningar samt engångsstöd som riktas till beställningar av nya miljövänliga fartyg. Men de exakta formerna eller summorna är inte fastslagna utan bestäms senare.
– Blickarna är riktade mot inhemska rederier i allmänhet och Viking Line i synnerhet. Det vore ett fint tillfälle att gagna det åländska näringslivet och flottan som seglar under finländsk flagg, där Tallink/Silja är uteslutet. Vi vill gärna ha in ett åländskt rederi på beställningslistan, säger Saarikangas.
Han påpekar att beställningarna behöver göras snart eftersom det tar cirka sex månader att påbörja ett bygge.
– Kommer nybeställningen först om ett halvår sysselsätts varvet först om ett år – och redan tills dess kan folk ha sökt sig bort. Totalt handlar det om 25.000-30.000 personer inom varvsindustrin och klustren omkring.
Läs en längre version av intervjun i papperstidningen!

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax