DELA

Blästring i Möckelö blev rättssak

Trafikavdelningens då tillförordnade chef Göran Holmberg riskerar att dömas för miljöbrott för sandblästringen av sjömansskolans fartyg Mikael Sars för drygt två år sedan.
Också blästringsföretagaren är åtalad.
Nya Åland berättade ingående om händelsen i slutet av juli 2008. Flera grannar hade anmält blästringen av fartyget som skedde vid kajen på landskapets verkstadsområde i Möckelö, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM gjorde syn och polisanmälde så småningom trafikavdelningens tillförordnade chef. Också blästringsföretagaren polisanmäldes.
Rättegången hölls i fredags. Göran Holmberg, i dag pensionär, var personligen närvarande och förde sin egen talan. Blästringsföretagaren valde att inte närvara.

Åtal om miljöbrott
Åtalsrubriken löd brott mot landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd. Enligt stämningsansökan var Göran Holmberg teknisk inspektör och ställföreträdande chef på trafikavdelningen när blästringen skedde och därför den person inom landskapsförvaltningen som hade ansvaret för att man ingått avtalet trots att miljötillstånd saknades för blästring utomhus. Blästringsföretagaren åtalades för att inte ha kontrollerat att alla tillstånd var i skick.
Båda åtalade nekade till brott. I polisförhört har företagaren uppgett att ingendera hade pratat om tillstånd och att hans åsikt är att det är beställarens, det vill säga sjömansskolans och landskapets, ansvar att se till att giltiga tillstånd finns.
Domen kommer den 13 januari.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre