DELA

Bladlöss i Ålands hav

Miljarders miljarder bladlöss har fallit ner över Östersjön under de senaste dagarna. Lössen har troligen kommit med de varma vindarna österifrån.
Ställvis är lösslagret en decimeter tjockt på vattenytan.
Fenomenet uptäcktes i början av veckan när det kom rapporter från ett av passagerarfartygen att man upptäckt ett oljebälte på vattnet i södra delen av Ålands hav. men när svenska kustbevakningen granskade bältet upptäckte man att det bestod av döda insekter.
Analyser som gjorts visar att det handlar om björkbladlöss som normalt lever i björkskogar. På en enda björk kan det finnas en miljon bladlöss.
I förrgår var bladlössen på väg så långt norrut som till Umeåområdet. Stora moln hade då observerats över havet.


Lössrikt år
En del experter säger sig aldrig ha upplevt något liknande medan andra hävdar att massförekomster av bladlöss är et återkommande fenomen. Vartannat eller vart tredje år ökar antalet djur kraftigt och när det blir för trångt flyger många iväg för att söka föda längre bort. Om det blåser hårt kan lössen hamna långt bort.
Också piloter som flugit över Östersjön har rapporterat om stora mängder bladlöss i luften och vindrutorna har blivit nersmetade med de döda krypen.
Inga rapporter har kommit om bladlöss i havet nära Åland.
– Jag har aldrig hört talas om något liknande, säger Åsa Hägg, amanuens på Husö biologiska station.


Fullt i björken
Hon berättar att åtminstone Lumparn är fri från luftburna bladlöss eftersom stationens folk just nu utför provfiske.
– Men efter att ha hört rapporterna kollade jag på björkarna hemma och de fullkomligt kryllar av bladlöss.
Meddela miljösidan om ni ser lössansamlingar i havet!

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax