DELA

Blå skiva krävs i Finland

Parkeringsskivorna i Finland måste vara utformade på ett visst sätt för att vara godkända.
Enligt vägtrafiklagen i Finland ska man följa trafikministeriets regler om användning av parkeringsskiva som trädde i kraft i november 1990. Där framgår att skivan ska ha ett främre lock och en bakomliggande vridbar skiva som ska synas genom en öppning. Både utformning och färg ska motsvara bilden som syns här intill.
Vidare framgår att skivan ska vara 10-11 centimeter bred och 13-15 centimeter hög. Rundade hörn är okej. Dessutom ska ordet ”ankomsttid” eller finska motsvarigheten ”saapumisaika” framgå.
I ministeriets bestämmelser framgår också att bilar som registerats utomlands får använda parkeringsskivor som har godkänts i någon annan stat, så länge utformningen motsvarar den finländska skivan.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström